Fonden Vejle Kulturservice

Aktiviteter
Fonden Vejle Kulturservice drifter kulturhuset Bygningen i Vejle, primært med henblik på udviklingen af Bygningen som rytmisk spillested. Udbygningen af Bygningens musikalske aktiviteter og profil sker i et tæt samarbejde med Jelling Musikfestival og dennes ledelse.
Vejle Kulturservice støtter og gennemfører andre events/kulturelle aktiviteter i Vejle Kommune.

Administration
I det daglige forestår administrationen ledelsen og koordineringen af spillestedet Bygningens aktiviteter.

Ved Anlægget 14 B
7100 Vejle
tlf. 7583 8677
info@bygningen-vejle.dk
www.bygningen-vejle.dk

Bestyrelse
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Vejle Kulturservice og fastlægger den overordnede strategi og den økonomiske ramme for fondens drift.

Bestyrelsens sammensætning:
Søren Beierholm, Formand. Viceskoleleder på Skovagerskolen i Jelling. Udpeget af Jelling Musikfestival.
Kirsten Grunnet, Leder af PPR i Fredericia kommune. Udpeget af Jelling Musikfestival.
Jakob Bonderup, Forstander på Engelsholm højskole. Udpeget af Vejle Kommune
Pojken Flensborg, Komponist og musiker. Udpeget af Vejle Kommune
Søren Krogh, Musiker og underviser. Udpeget af bestyrelsen.


Økonomi
Vejle Kulturservice og Vejle Kommune har indgået en 10-årig aftale om drift af Bygningen. Vejle Kommune yder et årligt tilskud til driften af Bygningen.
Økonomiske midler optjent i Bygningen skal forblive i Bygningens regi og anvendes til udviklingen af Bygningens kulturelle tilbud.

Vedtægter

FESTEN ER ALLEREDE IGANG – VÆR MED!

|

Find os her

Jelling Musikfestival

 

 Kontor/post
Byens Hus, Møllegade 10, 1.sal 
DK-7300 Jelling

 Festivalplads
Mølvangvej 66B 
DK-7300  Jelling