Festivalforeningen

Aktiviteter

Festivalforeningen består af en professionel festivaladministration, som har til opgave at planlægge, gennemføre og udvikle foreningens hovedaktivitet Jelling Musikfestival, som siden 1989 hvert år har været afholdt den sidste weekend i maj. Festivalen arrangeres for at generere midler til foreningens formål om at støtte initiativer til gavn for børn, unge, idræt og kultur. Foreningen er fritaget fra at betale moms og må derfor ikke bruge overskuddet til at arrangere kommende festivaler eller andre investeringer. Alt overskuddet går derfor efter endt festival direkte til de velgørende formål.
Festivalforeningen er medlem af Dansk Live, som er festivalernes & spillestedernes brancheforening.
Festivalforeningen indgår i et samarbejde med øvrige kulturinstitutioner og er derfor naturligt bidragende til en række kulturelt værdiskabende aktiviteter og koncerter.

Udover festivalen arrangerer Festivalforeningen også talentudviklingskonkurrencen, Quasar, der afvikles årligt i samarbejde med Spillestederne Bygningen i Vejle, Godset i Kolding og Tøjhuset i Fredericia. Quasar støttes af Kulturregion Trekantområdet.

Quasar
Dansk Live

Bestyrelse

Festivalbestyrelsen er festivalens øverste myndighed og skal sikre, at Festivalforeningens værdigrundlag afspejles i festivalen og den øvrige organisation.
Bestyrelsen fastlægger løbende, i samarbejde med festivaladministrationen, en strategiplan for udviklingen af festivalens planlægning og afvikling.
Bestyrelsen består i 2019 af:

Jacob Due Hansen
(fmd.)
Kirsten Grunnet
(næstfmd.)
Søren Juul
Helge Ramsing Martin Haar Kristensen  Peter Caspersen

 

Administration

I det daglige forestår administrationen ledelsen og koordineringen af festivalen - de har kontor i Jelling. Herunder kan du se medarbejderne og disses ansvarsområder.

 
Lars Charlie Mortensen
(festivalleder)

Ansvar: Musik og Presse

Line Mosfelt
(festivalleder)

Ansvar: Drift


Bettina Küsch

(koordinator)

Ansvar: Salg, samarbejds-
partnere & akkreditering


Christina Arkil

(koordinator)

Ansvar: Frivillige og
kommunikation

 


Lars Dam

(koordinator)

Ansvar: Praktik, materiel,
opbygning, lager & camp

Lars "Bonus" Nielsen

Ansvar: Praktik

Jacob Kromann 
(projektleder)

Ansvar: Quasar

Lea Haldrup

Ansvar: Økonomi 

 

Kontakt
Jelling Musikfestival
Møllegade 10
7300 Jelling
Telefon: (+45)75872888 (åbent hverdage kl. 10-12 + kl. 13-16 - fredag dog til 15.00)
E-mail: info@jellingmusikfestival.dk

Adresse under festivalen
Jelling Musikfestival
Festivalpladsen
Mølvangvej 66B
7300 Jelling


Vedtægter
Indkaldelse til General Forsamling 2020
Værd at vide før opstilling til JMF bestyrelsen 
Bestyrelsens forslag til Vedtægtsændringer 2020
Kandidatpræsentation GF2020
Referat fra ordinær generalforsamling februar 2020

FESTEN ER ALLEREDE IGANG – VÆR MED!

|

Find os her

Jelling Musikfestival

 

 Kontor/post
Byens Hus, Møllegade 10, 1.sal 
DK-7300 Jelling

 Festivalplads
Mølvangvej 66B 
DK-7300  Jelling