Ansøg om midler fra festivalforeningen

OBS - grundet Covid-19 og at festivalerne 2020 og 2021 deraf ikke er afholdt, bliver der ikke en uddelingsrunde efter 2020- og 2021-festivalen - næste gang der forventes ny uddelingsrunde er således tidligst efter 2022-festivalen.

Baggrund for uddeling af overskuddet
Foreningen bag Jelling Musikfestival har til formål:
- at støtte initiativer til gavn for idræt, kultur samt almennyttige og sociale indsatser – med særligt fokus på børn og unge

For at sikre opfyldelsen af dette formål, uddeler foreningen årligt overskuddet fra foreningens momsfritagne arrangementer.
Forudsætning for modtagelse af midler fra momsfritagne arrangementer, er at modtager (som forening/organisation eller projekt) kan godkendes af SKAT som almennyttigt.

Ansøgning

Der kan kun ansøges om uddeling via ansøgningsskema på Festivalens hjemmeside (se nedenstående formular).
Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes og foreningens/organisationens vedtægter skal vedhæftes ansøgningen. Din ansøgning er først modtaget korrekt, når du ser beskeden "Tak for din ansøgning" på siden.

Der kan løbende ansøges på festivalens hjemmeside. Ansøgningerne vil komme i betragtning, ved næstkommende uddelingsrunde efter at ansøgningen er modtaget. Der fastlægges årligt en deadline for, hvornår ansøgninger skal være indsendt, for at komme i betragtning på årets uddelingsmøde. Deadline annonceres på denne side, så snart den er fastlagt.

Det kan ikke forventes at ansøgningen bliver behandlet før ansøgningsfristen.
Det kan ikke forventes at Sekretariatet udtaler sig om ansøgninger.

Uddeling
Gennemsyn og udvælgelse af ansøgninger forestås af et uddelingsudvalg udpeget af foreningens bestyrelse.

Uddeling af midler vil ske en gang årligt – typisk vil det ske i januar/februar måned, men kan i enkelte tilfælde (ved annoncering) finde sted på andre tidspunkter.

Ansøgeren vil få tilsendt tilsagn/afslag hurtigst mulig og max 14 dage efter behandlingen af ansøgningerne, til den e-mail der er opgivet ved ansøgning.
Modtagere af beløb vil få information om, hvordan pengene tilgår ansøgeren.


Principper for uddeling

Som udgangspunkt uddeles der primært lokalt og regionalt. Sekundært kan der uddeles til nationale og internationale projekter, hvis disse opfylder vedtægternes formål og er af almennyttig karakter.

Som udgangspunkt skal der være en medfinansiering fra ansøgeren eller andre fonde eller lignende.
Der uddeles ikke til driftsomkostninger (husleje, vedligehold og lønninger) eller enkeltpersoner.

Uddelingen vil normalt være betinget af, at beløbet der søges om, skal anvendes inden næstkommende 30/9. Hvis bevillingen ikke er indfriet inden næstkommende 30/9, bortfalder tilsagnet om uddeling, og beløbet tilgår den førstkommende uddelingsrunde. Der kan i enkelte tilfælde søges om forlængelse af tilsagnet.


Næste uddelingsrunde

Deadline for ansøgning, for at komme i betragtning ved næste uddelingsrunde: Endnu ikke fastlagt
Uddelingsmøde: Dato er ikke fastlagt 

 

FESTEN ER ALLEREDE IGANG – VÆR MED!

|

Find os her

Jelling Musikfestival

 

 Kontor/post
Byens Hus, Møllegade 10, 1.sal 
DK-7300 Jelling

 Festivalplads
Mølvangvej 66B 
DK-7300  Jelling