Ansøg om midler fra festivalforeningen

Forudsætning for ansøgning

Jelling Musikfestival er et momsfritaget arrangement iht. momsloven og uddeler derfor årligt hele sit overskud til almennyttige formål.
Modtagere af uddelinger fra Festivalen, skal være foreninger eller organisationer mv. som er, eller kan blive, godkendt af Skat som almennyttige og som har velgørende eller humanitære formål.
Ved førstegangs ansøgning om uddeling, skal vedtægter medsendes og disse bliver herefter sendt til SKAT for godkendelse.


Ved førstegangsansøgning om disse overskudsmidler, skal vedtægter medsendes og disse bliver herefter sendt til SKAT for godkendelse.
Hvis vedtægterne godkendes, kan man komme i betragtning ved uddelingen, som typisk finder sted 1 gang årligt. Uddelingsrunder annonceres i dagspressen. Uopfordrede ansøgninger indgår i puljen ved førstkommende uddelingsrunde - ansøgningsskema på hjemmesiden SKAL anvendes, du finder det herunder.

Gennemsyn og udvælgelse af ansøgninger forestås af et uddelingsudvalg, der pt. består af følgende 6 personer:
En repræsentant fra Jelling Forenede Sportsklubber Fælles ledelse
En repræsentant fra Jelling Forenede Sportsklubbers Fodboldafdeling
En repræsentant udpeget af Jelling Turist- & Udviklingsråd eller Vejle Byråd
To repræsentanter fra Festivalforeningen
Den daglige leder af Jelling Musikfestival

 

Tidspunkt for uddelingsrunder
Såfremt ansøgers vedtægter kan godkendes af SKAT, kan man komme i betragtning ved uddelingen, som typisk finder sted 1 gang årligt.
Alle uploadede ansøgninger indgår i puljen ved førstkommende uddelingsrunde.

Næste uddelingsrunde finder sted januar 2020 - sidste ansøgningsfrist er d. 31. december 2019.

Udfyld nedenstående formular

- alle felter SKAL udfyldes og filer vedhæftes for at ansøgningen kan indsendes.

Din ansøgning er først modtaget korrekt, når du ser beskeden "Tak for din ansøgning" på siden.

Ved en evt. bevilling

fra Jelling Musikfestival skal beløbet overføres til følgende konto:

 

 

 

FESTEN ER ALLEREDE IGANG – VÆR MED!

|

Find os her

Jelling Musikfestival

 

 Kontor/post
Byens Hus, Møllegade 10, 1.sal 
DK-7300 Jelling

 Festivalplads
Mølvangvej 66B 
DK-7300  Jelling