Festivalgængernes overskud varmer i juletiden

16. december 2022

Frivillige, gæster og partnere er alle med til at skabe overskud på Jelling Musikfestival, som nu tænder julelys i en kold tid.

December måned er forbundet med særlige stunder i familiens skød. Men for nogle følges juletiden ad med stress, ensomhed og hovedpiner. 

En del af det overskud, som gæster, samarbejdspartnere og frivillige har genereret på Jelling Musikfestival 2022, hjælper nu trængte familier, børn og udsatte til at kunne holde en god jul.

  • Konferencier Anders Breinholt sender sammen med festivalen 75.000 kr. til Julemærkefonden, der hvert år hjælper omkring 1.000 børn til et liv uden mobning, ensomhed og mistrivsel. Anders Breinholt er ambassadør for Julemærkefonden
  • Vores samarbejdspartner Go’on har udpeget Dansk Røde Kors til en donation på 75.000 kr. øremærket til asylcentret i Jelling, der vil bruge pengene til enlige asylansøgere op mod jul.
  • Mødrehjælpens Julehjælp modtager 75.000 kr. til at sikre en god jul for 137 af Danmarks mest udsatte børn
  • Vejle Julehjælp modtager 30.000 kr. til julekurve med mad og julegodter til trængte familier. Initiativet er startet af Bykirken i Vejle, der samarbejder med Vejle Kommunes Familieafdeling og Jobcenteret, som udpeger modtagerne.
  • Vores transportpartner Ejner Hessel har udpeget Mentorbarn til en donation på 16.000 kr., der skal bruges til julegaver til organisationens udsatte børn.
  • Endelig har foreningen Broen Vejle modtaget 15.000 kr. til en julefest for børn.

I alt er 286.000 kroner af festivalgæsternes rekordoverskud blevet uddelt til juleformål.

Juledonation gør forskel i ildsjæles hænder

Særligt i år har behovet for ekstra støtte i juletiden været stort. Hos Mødrehjælpen har de f.eks. modtaget 40 procent flere ansøgninger om julehjælp.

”Juletiden kalder på, at vi rykker lidt tættere sammen, og det er rørende hvor mange mennesker, der knokler for at sprede varme i juletiden. Vi håber, at vi med en del af det overskud, som festivalens gæster, partnere og frivillige har skabt i maj, kan bidrage til de fantastiske organisationers arbejde”, siger festivaldirektør Line Mosfelt.

Hos Røde Kors i Jelling gør donationen særligt en forskel for de enlige asylansøgere, der falder udenfor julehjælp møntet på børn og familier.

”For nogle er julen en særdeles ensom tid, og derfor kan det virkelig gøre en forskel for dem, at markere højtiden og skabe et fællesskab omkring det. Det får vi mulighed for med donationen”, siger daglig leder Ken Rinder fra Røde Kors i Jelling. Resten af donationen går til aktiviteter i kulturprojektet Sammen om Jelling, hvor centerets beboere og byens borgere mødes omkring f.eks. yoga, keramik eller mad. 

Søg om del i overskuddet

Velgørende og almennyttige foreninger og organisationer kan fortsat søge om del i overskuddet fra Jelling Musikfestival 2022. Ansøgningsformularen ligger på Jelling Musikfestivals hjemmeside, og ansøgningsrunden løber til og med 31. december. Herefter mødes et uddelingsudvalg nedsat til formålet og vurderer ansøgningerne ud fra festivalforeningens formål, som er at støtte initiativer til gavn for idræt, kultur samt almennyttige og sociale indsatser – med særligt fokus på børn og unge.

Endeligt skal ansøgninger og formål godkendes af SKAT, før midlerne kan uddeles, hvilket forventeligt sker i marts-april 2023. 

Om Jelling Musikfestival

Jelling Musikfestival har siden begyndelsen i 1989 været 100 % non-profit, og sender efter hver festival hele overskuddet videre til almennyttige og velgørende initiativer. Mere end 40 millioner kroner er over årene blevet doneret til gavn for kultur, idræt, almennyttige og sociale indsatser.

Festivalen starter om

FESTEN ER ALLEREDE IGANG – VÆR MED!

|

Find os her

Jelling Musikfestival

 

 Kontor/post
Byens Hus, Møllegade 10, 1.sal 
DK-7300 Jelling

 Festivalplads
Mølvangvej 66B 
DK-7300  Jelling