Sikkerhed

Festivalen har ry for at være en hyggelig og rar festival at være på. Dette ry vil vi gerne bevare.

Festivalen har et godt sikkerhedsberedskab og et dygtigt crowd safety personale, der til enhver tid vil servicere publikum.

Jelling Musikfestival har en beredskabsplan og mange dygtige folk, der vil vejlede og hjælpe i en evt. nødsituation. Vigtigt er det dog, at publikum reagerer fornuftigt, og at man passer på sig selv og andre.

En god festivalstemning afhænger af et godt publikum - lad os bevare Jelling Musikfestivals gode ry og stemning.

Ordensregler festivalpladsen

For at skabe den bedste fest og samtidig opretholde ro, orden og for publikums sikkerhed har Jelling Musikfestival lavet følgende regelsæt til overholdelse på festivalpladsen.

 • Der er kun adgang for gæster med gyldigt festivalarmbånd på festivalens område.
 • Der kan forekomme visitation ved indgangen.
 • Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres påklædning, afmærkning eller adfærd, får ikke adgang på festival- eller campingområderne. Det samme gælder kommercielle/politiske/aktivistiske aktører, der ikke på forhånd har lavet en aftale med Festivalforeningen om deres deltagelse.
 • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.
 • Crowdsurfing, moshing og anden uhensigtsmæssig adfærd er forbudt.
 • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, safety-personale eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til det øvrige publikum og til festivalens frivillige.
 • Følgende må ikke medbringes: Våben og våbenlignende genstande, dyr, drikkevarer (postevand/kildevand undtaget), mad (babymad og særlig tilladelser undtaget) professionelt kamera og optageudstyr (uden forudgående tilladelse), grill, paraplyer, fyrværkeri eller laserpenne.
 • For Campingområdet henvises til campingreglerne, der kan findes på hjemmesiden.
 • Personalets anvisninger skal altid efterkommes.

Overtrædelse af ovenstående regler bryder den festlige stemning og kan medføre bortvisning. Der ydes ikke økonomisk refusion herfor.

Vi håber på en festlig, fredelig og fornøjelig festival

Ordensregler campingområdet

På Jelling Musikfestival er festen og hygge i centrum, men for at sikre alle får en fest når flere tusinde bor sammen har vi i samarbejde med myndighederne opsat følgende campingregler, som vi beder dig følge. Der er kun adgang for gæster med gyldigt festivalarmbånd på campens område.

Telte:

Et opstillet telt må maksimalt fylde 16 m2 og skal være inden for et afmærket område (inkl. barduner og pløkker). Opstillede telte skal benyttes til beboelse og placeres så tæt som muligt. Pladsen er ikke ubegrænset og derfor forbeholder vi os retten til, at fjerne eventuelle tomme telte fra campen.

Ting, som du meget GERNE må medbringe på campen

 • CE godkendte (el)-apparater og solcelleanlæg, hvis du ikke har ændret på konstruktionen og bruger det fornuftigt.
 • Trækvogn/sækkevogn til at transportere din bagage på, hvis den kan være i dit telt, når du ikke bruger den
 • Bilbatterier – hvis det er en del af et musikanlæg. Batteri og anlæg skal være i én aflåst kasse. Særlig tilladelse hertil kræves. I skal sende et foto af anlægget til security@jellingmusikfestival.dk senest 15. maj - og så kvitterer vi for, at det er okay og at I kan medbringe anlægget.

Ting, som du IKKE må medbringe på campen

 • Pavilloner
 • Parasoller med en diameter på mere end 2 meter o. lign.
 • Motoriserede køretøjer, indkøbsvogne og cykler
 • Stearinlys, flagermuslygter, myggelys, (en-gangs) grill og lignende
 • Polstrede møbler, sofaborde, hårde hvidevarer (køleskabe, frysebokse mv.) og andet parcelhusinventar.
 • Gasflasker af enhver art.
 • Åben ild – brug af åben ild er strengt forbudt.
 • Dyr

Bidrag til den fede fest – opfør dig Jellingsk

 • Hold orden og ryd op efter dig selv. Brug de opstillede affaldsstativer eller containere og vær med til at holde en hyggelig og ryddelig camp – også når du forlader campområdet.
 • Du må ikke kaste med genstande (øl o.lign.) – din nabo kunne komme til skade
 • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, safety-personale eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til de øvrige camp gæster og til festivalens frivillige.

Af hensyn til din sikkerhed på festivalen og for at skabe den bedste festivaloplevelse for alle, forbeholder vi os til enhver tid ret til at justere i campingreglerne. Skulle der opstå tvivlsspørgsmål, beder vi dig have respekt for, at campingvagterne har det afgørende ord og deres henvisning altid skal følges.

Overtrædelse af ovenstående regler bryder den festlige stemning og kan medføre bortvisning. Der ydes ikke økonomisk refusion herfor.

Tænk før tyven gør det....

Når mange og festglade mennesker er samlet på ét sted, er det desværre også en go´ fest for dem, som ikke har helt rent mel i posen.

Allerede inden du skal på festival, er det derfor godt at overveje, om det nu også er nødvendigt at medbringe det nye dyre digitalkamera, designer cowboy bukserne eller andre tyvetækkelige ting?

Desuden skal du overveje, hvordan du vil sikre dine ejendele under selve festivalen. Gør du ikke det, kan du risikere, at forsikringen ikke vil dække ved et eventuelt tyveri.

Teltet skal være aflåst

En af de ting, du skal huske under festivalen, er at aflåse teltet med en hængelås, så uvedkommende ikke har fri adgang til teltet.

Hvis indboforsikringen skal dække tyveri fra et telt, skal det være aflåst, og der skal samtidig være synlige tegn på opbrud af teltet. Er tyven kommet ind i teltet ved at kravle under teltdugen, afviser forsikringsselskabet at betale erstatning for de stjålne ting.

Du skal samtidig være opmærksom på, at indboforsikringen aldrig vil dække tyveri af penge eller smykker fra et telt, uanset om det har været aflåst eller ej.

Råb: Stop tyven!

I mylderet foran de mange scener slår tyvene også ofte til. Her er det vigtigt, at tyveriofret eller en anden festivaldeltager for eksempel råber: "Stop tyven!" i det øjeblik, tyveriet sker.

Bliver tyveriet først opdaget senere, er der ingen erstatning for de kontanter og smykker, som tyven fiskede op af lommen.

Men det er under alle omstændigheder vigtigt, at ethvert tyveri bliver meldt til politiet.

Gode råd til festivaldeltagere:

 • Lad din bærbare computer og tablet forblive hjemme
 • Tag kun smykker med, som du hele tiden har på
 • Medbring ikke flere kontanter end højst nødvendigt og opbevar dem på dig selv
 • Lås teltet med en lille hængelås, når du forlader det
 • Efterlad aldrig værdigenstande som for eksempel fotoudstyr eller andet elektronisk udstyr i teltet.

FESTEN ER ALLEREDE IGANG – VÆR MED!

|

Find os her

Jelling Musikfestival

 

 Kontor/post
Byens Hus, Møllegade 10, 1.sal 
DK-7300 Jelling

 Festivalplads
Mølvangvej 66B 
DK-7300  Jelling