Akkreditering & adgang for musikere/crew/gæster

Skabelon til indtastning vil blive fremsendt pr. mail i løbet af april måned - til management/tourmanager/artist.

Det er vigtigt, at tilsendte akkrediteringslister udfyldes inden ankomst - band & crew senest 2 uger før festivalstart - gæster kan tastes på selve dagen, blot det er sket inden de møder op i musikerindgangen.

Akkrediteringslisten SKAL indeholde følgende:

- fulde navn (for- & efternavn)
- mail adr. & mobil nr. på tourmanager
- postadr. på tourmanager, så køretilladelser kan fremsendes til én person inden festivalstart (hvis ikke post adr. er indtastet, fremsendes køretilladelser til bureauet).


Musiker/crew/gæster adgang
Alle artister, crew samt gæster vil ved musikerindgangen få udleveret et armbånd jvf. tilsendte akkrediteringsliste.
Alle musikere & crew vil få et armbånd, der giver adgang til den scene, hvor der skal optrædes. Armbåndet giver kun adgang til artistområdet den dag, der optrædes - men adgang til publikums arealer under hele festivalen.

Gæster/Gæsteliste
1. Musikere og crew medlemmer har adgang til scenen og artistområdet i den periode de er på arbejde. Herudover har de adgang til publikumsområdet alle dagene.
2. Et band har mulighed for at få en gæsteliste til den dag de er på programmet, i henhold til aftale med festivalen. Gæsternes armbånd giver adgang til publikumsområderne.
Festivalen forbeholder sig ret til at slette "useriøse" lister.
Listen skal afleveres med for- og efternavn på gæsten - dvs. 1 person pr. armbånd og det er ikke muligt at skrive "Søren Sørensen + 1" (i det tilfælde, vil kun Søren Sørensen få udleveret armbånd).
Der skal være påført mail adr. på gæsten, idet gæsten så vil modtage mail med check-in nr. når der trykkes Gem efter endt indtastning.

3. Management, booking og pladeselskaber – efter aftale. Der gives kun adgang til de selskaber som festivalens bookingansvarlige samarbejder med.
 

Husk! Gæster indtastes i samme akkrediteringsliste som band & crew. 
 

Har du brug for hjælp til udfyldelse af akkrediteringslisten, er du velkommen til at kontakte Bettina Küsch på festivalkontoret, akkreditering@jellingmusikfestival.dk.

FESTEN ER ALLEREDE IGANG – VÆR MED!

|

Find os her

Jelling Musikfestival

 

 Kontor/post
Byens Hus, Møllegade 10, 1.sal 
DK-7300 Jelling

 Festivalplads
Mølvangvej 66B 
DK-7300  Jelling