28.·29.·30. & 31. maj 2020

Aktiviteter

Festivalforeningen består af en professionel festivaladministration, som har til opgave at planlægge, gennemføre og udvikle foreningens hovedaktivitet Jelling Musikfestival, som siden 1989 hvert år har været afholdt den sidste weekend i maj. Festivalen arrangeres for at generere midler til foreningens formål om at støtte initiativer til gavn for børn, unge, idræt og kultur. Foreningen er fritaget fra at betale moms og må derfor ikke bruge overskuddet til at arrangere kommende festivaler eller andre investeringer. Alt overskuddet går derfor efter endt festival direkte til de velgørende formål.
Festivalforeningen er medlem af Dansk Live, som er festivalernes & spillestedernes brancheforening.
Festivalforeningen indgår i et samarbejde med øvrige kulturinstitutioner og er derfor naturligt bidragende til en række kulturelt værdiskabende aktiviteter og koncerter.

Udover festivalen arrangerer Festivalforeningen også talentudviklingskonkurrencen, Quasar, der afvikles årligt i samarbejde med Spillestederne Bygningen i Vejle, Godset i Kolding og Tøjhuset i Fredericia. Quasar støttes af Kulturregion Trekantområdet.

Quasar
Dansk Live

Bestyrelse

Festivalbestyrelsen er festivalens øverste myndighed og skal sikre, at Festivalforeningens værdigrundlag afspejles i festivalen og den øvrige organisation.
Bestyrelsen fastlægger løbende, i samarbejde med festivaladministrationen, en strategiplan for udviklingen af festivalens planlægning og afvikling.
Bestyrelsen består i 2019 af:

Jacob Due Hansen
(fmd.)
Kirsten Grunnet
(næstfmd.)
Søren Juul
 
Helge Ramsing Martin Haar Kristensen  

 

Administration

I det daglige forestår administrationen ledelsen og koordineringen af festivalen - de har kontor i Jelling. Herunder kan du se medarbejderne og disses ansvarsområder.

 
Lars Charlie Mortensen
(festivalleder)

Ansvar: Musik og Presse

Line Mosfelt
(festivalleder)

Ansvar: Drift


Bettina Küsch

(koordinator)

Ansvar: Salg, samarbejds-
partnere & akkreditering


Christina Arkil

(koordinator)

Ansvar: Frivillige og
kommunikation

 


Lars Dam

(koordinator)

Ansvar: Praktik, materiel,
opbygning, lager & camp

Lars "Bonus" Nielsen

Ansvar: Praktik

Jacob Kromann 
(projektleder)

Ansvar: Quasar

Lea Haldrup

Ansvar: Økonomi 


Kontakt
Jelling Musikfestival
Møllegade 10
7300 Jelling
Telefon: (+45)75872888 (åbent hverdage kl. 10-12 + kl. 13-16 - fredag dog til 15.00)
E-mail: info@jellingmusikfestival.dk

Adresse under festivalen
Jelling Musikfestival
Festivalpladsen
Mølvangvej 66B
7300 Jelling

Økonomi/Uddeling
Festivalforeningen er momsfritaget og deler derfor hele sit evt. overskud ud til almennyttige formål, i henhold til loven om momsfritagelse.
Modtagere af foreningens uddelte midler skal være foreninger eller organisationer mv., som er godkendt af SKAT og som har velgørende eller humanitære formål.

Ved førstegangsansøgning om disse overskudsmidler, skal vedtægter medsendes og disse bliver herefter sendt til SKAT for godkendelse.
Hvis vedtægterne godkendes, kan man komme i betragtning ved uddelingen, som typisk finder sted 1 gang årligt. Uddelingsrunder annonceres i dagspressen. Uopfordrede ansøgninger indgår i puljen ved førstkommende uddelingsrunde - ansøgningsskema på hjemmesiden SKAL anvendes, du finder det HER.

Gennemsyn og udvælgelse af ansøgninger forestås af et uddelingsudvalg, der pt. består af følgende 6 personer:
En repræsentant fra Jelling Forenede Sportsklubber Fælles ledelse
En repræsentant fra Jelling Forenede Sportsklubbers Fodboldafdeling
En repræsentant udpeget af Jelling Turist- & Udviklingsråd eller Vejle Byråd
To repræsentanter fra Festivalforeningen
Den daglige leder af Jelling Musikfestival

Vedtægter
Indkaldelse til generalforsamling februar 2019
Bestyrelseskandidater til generalforsamling 2019

Referat fra ordinær generalforsamling februar 2019

Til top
luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere