28.·29.·30. & 31. maj 2020

Struktur

 

Værdier
Følgende er organisationens værdigrundlag og dermed udgangspunktet for al aktivitet, samarbejde, drift og udvikling.
Sponsorer og samarbejdspartnere involveres kun i det omfang, de kan identificere sig med festivalens værdier.

- Kulturel ansvarlighed; vi sikrer den lokale forankring samt den kunstneriske bredde, udvikling og anerkendelse ved at understøtte den musiske talentmasse.
- Respekt for frivilligheden; vi anerkender og inddrager de frivillige, som livsnerven i festivalen.
- Social ansvarlighed; vi afvikler festivalen under sikre og trygge forhold, samt støtter landsdækkende kampagner mod unges misbrug af stoffer og alkohol.
- Ordentlig drift; vi arbejder dedikeret, ansvarligt, med høj faglighed og respekt for miljøet, publikum og byens borgere.
- Økonomisk uafhængighed; vi drifter uafhængigt af såvel sponsorer som offentlige instanser.
Organisationens historie

1989

Jelling Musikfestival udspringer af JFS Fodbold og den første Festivalkomité består af Lars Dam, Kim Jørgensen, Bo Højrup, Ole Thøgersen, Ole Kristensen, Kim Johansen og Lars ’Charlie’ Mortensen

1991
Ole Thøgersen, Kim Johansen og Bo Højrup udtræder af Festivalkomitéen.
Ind træder Søren Beierholm og Anders Hess.

1992
Festivalen bliver en selvstændig forening og Festivalkomitéen består af Lars ‘Charlie’ Mortensen,
Lars Dam, Kim Jørgensen, Ole Kristensen, Søren Beierholm og Anders Hess

1996
Festivalen flytter fra pladsen ved Bredagerskolen til den nuværende festivalplads på Mølvangvej.
Søren Juul Nielsen indtræder i Festivalkomitéen, der består af Lars ‘Charlie’ Mortensen, Lars Dam, Kim Jørgensen, Ole Kristensen, Søren Beierholm, Anders Hess og Søren Juul Nielsen

2005/2006
Festivalen omorganiseres drastisk på flere fronter. Festivalen er vokset og for at kunne konkurrere og udvikle sig, gennemføres en række ændringer i festivalens struktur:
Festivalen deles op i to enheder: en Festivalforening og Festival Fonden af 2006, som foreningen stifter i samarbejde med Jelling Sparekasse.
Lars ’Charlie’ Mortensen træder ud af foreningens bestyrelse og ansættes som daglig leder af Festivalforeningen og som direktør for Festivalfonden.
Festivalkomitéen bliver til en bestyrelse, der består af Anders Hess (formand), Søren Beierholm, (næstformand), Lars Dam (næstformand), Ole Kristensen og Søren Juul Nielsen.
Festival Fonden af 2006’s bestyrelse består af Anders Hess (udpeget af Festivalforeningen), Søren Beierholm (udpeget af Festivalforeningen), John Hauge Nielsen (udpeget af Erhvervsrådet) og Erik Jeppesen (udpeget af Vejle Kommune).
Der oprettes et Sekretariat, hvor Bettina Küsch ansættes som koordinator.
Kim Jørgensen udtræder efter 17 år i komitéen og indtræder som økonomisk mellemleder under Festivalen, samt medlem af Festivalens Økonomiudvalg, der også tæller Leif Stoustrup som rådgiver/konsulent, samt Anders Hess og Lars ’Charlie’ Mortensen.
Udover Økonomiudvalget oprettes en lang række udvalg, der skal tage sig af hver deres områder;
Plads, Catering, Safety, Bar, Camp, m.fl.
I disse udvalg tilknyttes eksterne personer og Mellemledere.

1. januar 2008
Lars Dam udtræder af bestyrelsen og ansættes som praktisk/teknisk koordinator på festivalen.

Foråret 2008
Kirsten Grunnet og Kirsten Engstrøm, der begge har arbejdet som mellemledere på henholdsvis Bagscenen og Teltbagscenen i en årrække, indtræder i bestyrelsen.

Maj 2010
Festivalforeningen overtager driften af Bygningen i Vejle. Hertil oprettes en Erhvervsdrivende fond. Anders Hess ansættes som Direktør i Bygningen og Kirsten Grunnet og Søren Beierholm indtræder i Bygningens fondsbestyrelse.
Anders Hess træder ved ansættelsen ud af Festivalforeningens bestyrelse, hvorfor Søren Juul  indtræder som formand.

Oktober 2010
Byens Hus åbner i Jelling. Festival Fonden har en ejerandel heri, hvor Festivalforeningen lejer sig ind.
I den forbindelse overtager Festival Fonden, via et ApS, driften af Byens Café, der bl.a. skal fungere som spillested.
Fondsbestyrelsen bliver selskabets bestyrelse og Anders Hess bliver direktør for Byens Café ApS.
Tanja Willingen bliver ansat som daglig leder af caféen.

December 2010
Christine Marie Bjerg Poulsen indtræder i Festivalforeningens bestyrelse.

Januar 2012
En række omrokeringer foretages, så Lars Charlie Mortensen overtager direktørposten i Byens Café og er nu leder og direktør for Festivalfonden, Festivaforeningen og Byens Café.
Søren Beierholm bliver formand for APS selskabet Byens Café og Festival Fonden.
Sekretariatet udvides med adm. medarbejder Christina Arkil og økonomiarbejder Kirsten Christensen.
Byens Cafés daglige drift styres af Køkkenchef Torben og caféleder Louise, i samarbejde med frivillige.


Til top
luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere