28.·29.·30. & 31. maj 2020

Artist info

Kære musikere, teknikere m.fl...

Artist Info er tænkt som en hjælp til at få et overblik over, hvordan Jelling Musikfestival er organiseret.

Artist Info udgør ligeledes alle rider/tillægskontrakter af teknisk karakter - og alle specifikationer vil være gældende jvf. kontrakt.
 

Det er måske ikke første gang I besøger festivalen, men alligevel er det måske ikke som sidst I besøgte Jelling. Vi forsøger til stadighed at udvikle festivalen - og der opstår derfor hele tiden nye ideer og tiltag, der gerne skulle gøre festivalen endnu mere attraktiv at besøge for publikum, musikere, teknikere, samarbejdspartnere, frivillige m.fl.

På festivalen vægtes sikkerheden for såvel publikum som optrædende meget højt. Der er udarbejdet beredskabsplaner og risikovurderinger i forbindelse med afviklingen.
Festivalens regler for optræden skal derfor overholdes (se punkt om Sikkerhed).

Vi håber, at I får en god optræden og at jeres ophold på festivalen vil blive så behageligt og hyggeligt som muligt.
Læs mere om festivalen på: www.jellingmusikfestival.dk

Prøv så vidt muligt at overholde de beskrevne deadlines og anvisninger - og vi står naturligvis til rådighed for at afhjælpe spørgsmål vedr. festivalen.
 

Vi glæder os til at se jer!
 

Med ønske om en super fed festival

Festivalledelsen


Festivalen
Jelling Musikfestival er kendt for sit hyggelige, folkelige og fornøjelige image. Festivalen har siden 1989 været en tilbagevendende begivenhed sidst i maj.
Pladsen ligger i et naturskønt område i udkanten af byen, nærmere bestemt på adressen Mølvangvej 66 B, lige over for campingpladsen. 

Publikum
Jelling Musikfestival er efterhånden blevet en stor festival, men “albuerum” vægtes højt. Der vil derfor max. være 30.000 personer på pladsen ad gangen.
   

Organisationen
Jelling Musikfestival er en forening, der har til formål at afholde en årlig musikfestival i Jelling.
Evt. overskud fra festivalen uddeles til velgørende og kulturelle formål.
Til festivalen er tilknyttet en fond, Festivalfonden af 2006.
Festivalbestyrelsen består af 5 medlemmer - og den daglige drift varetages af en Festivaladministration med 5 fuldtidsansatte.
Derudover er en lang række frivillige også tilknyttet, til at løse mange forskellige opgaver under festivalen.

Kontakt

Jelling Musikfestival kontor
Byens Hus, Møllegade 10, 1. sal
7300 Jelling

Festivalpladsen
Mølvangvej 66 B
7300 Jelling

Tlf.: 75872888
Mail: info@jellingmusikfestival.dk
Hjemmeside: www.jellingmusikfestival.dk
Facebook: www.facebook.com/JellingMusikfestival

Produktions Koordinator

Morten Færk
22366550
mfaerk@gmail.com

Festivalleder/Musik Ansvarlig                                         
                                        
Lars Mortensen (Charlie)                        
758728888                                                 
info@jellingmusikfestival.dk


Akkreditering & Merchandise

Bettina Küsch
75872888
akkreditering@jellingmusikfestival.dk

 

Stagemanager Store Scene

Jørgen Hoffmann
53636888
hoffmann2707@hotmail.com

 

Stagemanager Teltscene & Ny Scene

Jacob Due Hansen
29170249
jadh@outlook.dk

 

Stagemanager Alfreds Scene
 
Hans Peter (HP) Hviid
22824567
hansphviid@gmail.com

Akkreditering & adgang for musikere/crew/gæster

Skabelon til indtastning vil blive fremsendt pr. mail i løbet af april måned - til management/tourmanager/ artist.

Det er vigtigt, at tilsendte akkrediteringslister udfyldes inden ankomst - band & crew senest 2 uger før festivalstart - gæster kan tastes på selv dagen, blot det er sket inden de møder op i musikerindgangen.

Akkrediteringslisten SKAL indeholde følgende:

- fulde navn (for- & efternavn)
- mail adr. & mobil nr. på tourmanager
- postadr. på tourmanager, så køretilladelser kan fremsendes til én person inden festivalstart (hvis ikke post adr. er indtastet, fremsendes køretilladelser til bureauet).


Musiker/crew/gæster adgang
Alle artister, crew samt gæster vil ved musikerindgangen få udleveret et armbånd jvf. tilsendte akkrediteringsliste.
Alle musikere & crew vil få et armbånd, der giver adgang til den scene, hvor der skal optrædes. Armbåndet giver kun backstageadgang den dag, der optrædes - men adgang til publikums arealer under hele festivalen.

Gæster/Gæsteliste
1. Musikere og crew medlemmer har adgang til scenen og bagsceneområdet i den periode de er på arbejde. Herudover har de adgang til publikumsområdet alle dagene.
2. Et band har mulighed for at få en gæsteliste til den dag de er på programmet, i henhold til aftale med festivalen. Gæsternes armbånd giver adgang til publikumsområderne.
Festivalen forbeholder sig ret til at slette "useriøse" lister.
Listen skal afleveres med for- og efternavn på gæsten - dvs. 1 person pr. armbånd og det er ikke muligt at skrive "Søren Sørensen + 1" (i det tilfælde, vil kun Søren Sørensen få udleveret armbånd).
Der skal være påført mail adr. på gæsten, idet gæsten så vil modtage mail med check-in nr. når der trykkes Gem efter endt indtastning.

3. Management, booking og pladeselskaber – efter aftale. Der gives kun adgang til de selskaber som festivalens bookingansvarlige samarbejder med.
 

Husk! Gæster indtastes i samme akkrediteringsliste som band & crew. 
 

Har du brug for hjælp til udfyldelse af akkrediteringslisten, er du velkommen til at kontakte Bettina Küsch på festivalkontoret, akkreditering@jellingmusikfestival.dk.

Kort & kørselsvejledning

Bykort


Klik på kortet for større kort

Har du brug for kørselsvejledning, er det mest enkle, at du indtaster din søgning i Krak

 

Pladskort

Klik på kortet for større kort

Parkering & kørsel

Der er anlagt forsvarlige køreveje til og fra scenerne. Skulle uheldet imidlertidig være ude og en lastbil etc. sidder fast, vil festivalen naturligvis være behjælplig med at trække den fri på ejers ansvar.
Holder lastbiler/trucks og busser ikke på det anviste område, anmodes de om at blive flyttet. Sker dette ikke, vil de blive fjernet uden ansvar.

Parkering
Alle køretøjer, som ønskes parkeret i og omkring backstageområdet skal have en køretilladelse rekvireret fra festivalkontoret senest 14 dage før festivalstart.
Køretilladelsen skal udfyldes med navn og mobil nr. samt anbringes i frontruden, så den kan ses. Bestil ikke flere tilladelser end der skal bruges af orkesteret (se akkreditering).
- Parkering er på eget ansvar
- Henstilling fra stagemanager eller security vedr. flytning af biler skal øjeblikkeligt efterkommes.
Personbiler bedes, så vidt muligt, parkeret på Festival-P (på den anden side af vejen, lige overfor festivalpladsen).


Lastbiler/trucks/busser
Ved ankomst til festivalen bedes I benytte Musikerindgangen. Her vil I blive checket ind og få information om, hvor der kan parkeres og hvordan der kan køres til netop den scene I skal benytte.

Alle biler, større lastbiler og busser bedes nøje følge kørsels- & parkeringsanvisninger.
Husk at sætte køretilladelser - udfyldt med navn & mobilnr. - i vinduet.
Køretilladelser vil blive fremsendt senest 1 uge før festivalstart - har du brug for dem før, giv meget gerne lyd.

Lyd & lys generelt, riders mv.

Lyd & Lys Generelt
Festivalens lyd, lys og scener leveres af Nordic Rentals A/S, www.nordic.dk
Er der spørgsmål til dette, bedes Produktions Koordinator kontaktes.

Lyd og lys vil være som specificeret under den enkelte scene. Specielle ønsker vil, hvis andet ikke er aftalt, være for artistens egen regning.

Bemærk! Specifikationer opdateres løbende og ændres indtil midt i maj.
 

Riders, sceneplaner mv. fra artister
I bedes sende riders & sceneplan: Produktions Koordinator.
Benyttes egne lyd-/lysfolk, bedes dette ligeledes oplyst.
Ovenstående oplysninger bedes fremsendt senest 14 dage før festivalen.


Strøm Generelt
Under hele festivalen vil der være kvalificerede og professionelle elektrikere på vagt. Disse kan til enhver tid tilkaldes. Der gøres opmærksom på, at al strøm, der udlægges og føres til scener etc., følger dansk lovgivning på området. Der vil ikke blive dispenseret herfra.
Henvendelse vedr. strøm skal ske til Produktions koordinator.

Scene specifikationer - Store Scene


Audio Specification


Light Specification

Lights
Jelling Festival Lightplot Illustration
Lights 2019
Lights 2019 wyg

Riggerplot wyg

LED Screen spec 2019

Camera

Drawing Main Stage


Stageviews
Stagefloor
 

I tillæg til festivalens standard lys & lyd setup, vil flg. el være til rådighed:
2 x 400 A powerlock, 3 stk 3x125A CEE , 2 stk 3x63A CEE, 2 stk 3x32A CEE og 2 stk 3x16A CEE

Scene specifikationer - Teltscene


Capacity: aprox. 5.000 pers.

Audio

Plan View - Dimensions

Plan View - Int Light Patch

Plan View - ISO View

Plan View - Konv. Light Patch 

Plan View - Side View

Renderinger

Patch


Combined

Wyg

 

I tillæg til festivalens standard lys & lyd setup, vil flg. el være til rådighed:
1x3x125 amp., 1x3x63

Scene specifikationer - Ny Scene


Capacity: aprox. 400 pers.

 

Audio & Light specification

 

I tillæg til festivalens standard lys & lyd setup, vil flg. el være til rådighed:
1x3x32 amp

Scene specifikationer - Alfreds Scene


Capacity: aprox. 700 pers.

 

Audio & Light specification

 

 

I tillæg til festivalens standard lys & lyd setup, vil flg. el være til rådighed:
1x3x32 amp.

Scene specifikationer - Søpavillon

Audio & Light specification

 

 

Stagehands

Der vil på hver scene være en stagemanager samt et team af erfarne stagehands til at hjælpe med ind- og udslæb.

BEMÆRK, at disse stagehands benyttes af alle artister på den pågældende scene.

Tidsplan

For at få det bedst mulige “flow” og for at det skal gå så gnidningsløst som muligt, bedes teknikerne for de enkelte bands ankomme med baggear m.v. til den med Produktions Koordinatoren aftalte tid.
Ved ankomsten skal den respektive stagemanager kontaktes for planlægning af opstilling.

Tidsplan/Running Order for de enkelte artister kan rekvireres hos Produktions Koordinator.

Tidsplanen bedes overholdt. I tilfælde af forsinkelser forårsaget af tekniske problemer, er det den musikansvarlige for festivalen, der afgør, om der skal kortes af i spilletid.

Henvisninger fra musikansvarlig, produktionskoordinator og stagemanager skal respekteres.

Pyro tilladelser mv.

Hvis der benyttes pyroteknik, skal Produktions Koordinator & Stagemanager samt Stage Security supervisor for den enkelte scene have besked herom. Kopi af tilladelsen bedes sendt til Produktions Koordinatoren.

Det er den enkelte artists ansvar, selv at søge tilladelse hos de respektive myndigheder.
HUSK, at der typisk er min. 4 ugers behandlingstid på pyroteknik ansøgninger hos myndighederne.

TrekantBrand - myndighed@trekantbrand.dk

Sikkerhed

Jelling Musikfestival har et godt og venligt publikum. Alligevel vægtes sikkerheden meget højt. Der er fra festivalledelsens side lavet en detaljeret Sikkerhedsplan, der beskriver de risici, der er og kan opstå, når mange mennesker er samlet. 

Sikkerhedsplanen er et dynamisk dokument, der blandt andet, ud fra en sikkerhedsvurdering, danner grundlag for antallet af scenevagter i forhold til hver enkelt afvikling.

Der vil på pladsen og ved scenerne altid være taget de nødvendige forholdsregler.

Der vil altid være et tilstrækkeligt antal veluddannede scenevagter til rådighed ved enhver afvikling.
Der vil være samaritter, sygeplejersker og læger på vagt under hele afviklingen af festivalen, ligesom der også vil være brandmyndigheder og politi til stede. Hele dette beredskab arbejder tæt sammen.
Festivalens Sikkerhedskorps skal udover at føre kontrol, også betragtes som et serviceorgan, der til enhver tid kan vurdere en risiko og handle ud herfra.
  

Publikum
Publikum er informeret om de forholdsregler, festivalledelsen har opstillet via det trykte program, festivalens hjemmeside samt festivalens egen avis. Desuden er festivalens ordensreglement skiltet ved alle indgange til festivalpladsen.
Udover almindelig hensynstagen til andres gøren og laden, gøres publikum opmærksom på, at det ikke er tilladt at medbringe flasker etc. på pladsen.

Desuden gøres publikum opmærksom på, at det ikke er tilladt at skubbe og mase foran scenerne, sidde på højskulder eller indgå i moshing eller slamming.

Alle henvisninger fra sikkerhedspersonalet skal efterleves og gøres dette ikke, kan det medføre bortvisning.
 

On stage
Det er ikke tilladt for kunstner at stagedive, crowdsurfe eller at opfordre/opildne publikum til aggressiv adfærd incl. Moshing eller slamming.

På scenerne er det udelukkende den ansvarlige Sikkerhedskoordinator, der afgør hvornår musikken afbrydes såfremt en krisesituation opstår. Alle anvisninger fra Sikkerhedskoordinator skal følges.
 

Sikkerheds Ansvarlig 

Peter Tanghus 
30536314
sikkerhed@jellingmusikfestival.dk


Ansvarshavende læge

Mette Petersen
50868861
medicalmanager@jellingmusikfestival.dk

Merchandise

Artisten har ret til at sælge merchandise-effekter på pladsen.
Salget skal dog finde sted efter henvisning af den pågældende stagemanager.

Der vil - v/ Store Scene & Teltscenen - være opsat bod (3x3 m) til brug for artist merchandise. Der vil være borde samt lys i teltet.
Teltet må bruges max. 1 time før og 1 time efter artisten optræder.
Artisten skal selv medbringes mandskab og remedier til salg.

Merch placering Store Scene


Klik på billedet for stort billede

Merch placering Teltscenen

Klik på billedet for stort billede

 

Backstage, omklædning & catering

Jelling Musikfestival ønsker, at alle optrædende og deres crew vil få et hyggeligt og behageligt ophold på festivalen. Derfor gøres der meget for at give gode backstage rammer.

Da backstage området er et arbejdsområde for musikere, crew m.v. forsøges området børnfrit.


Catering

Jelling Musikfestival er meget åbne overfor alle ønsker (næsten) - og vil så vidt muligt prøve at indfri disse.

Der vil udover omklædningsrum være et fælles område med overdække og terrasse, hvor band og crew samt andre fra musikbranchen kan mødes og slappe af. Der vil altid være kaffe og the på kanden, ligesom der her kan fås lækker mad fra buffeten, frugt og snacks m.m. Der vil her ligeledes aldrig mangle øl, vand og vin.


Omklædningsrum
Der vil være omklædningsrum, som ønsket. Disse vil være møbleret og forplejning vil der blive sørget for af festivalens serveringsteam. Er der specielle ønsker, bedes festivalen kontaktet i god tid.

Omklædningsrum vil være disponible 2 timer før “showtime” og de skal forlades senest 2 timer efter, hvis ikke andet er aftalt - dette bedes respekteret.

Bad
Der vil være mulighed for brusebad. Badefaciliteternes placering er ikke i direkte forbindelse med musikeromklædning, men ca. 500 meter derfra, dog indenfor det lukkede bagområde.
 

Koordinator Backstage, omklædning & catering

Kirsten Grunnet
23412787
k.grunnet@jellingmusikfestival.dk

Afregning

Afregning af honorar foregår via bankoverførsel iht. kontrakt.
Alternativt kan afregning finde sted i økonomivognen - umiddelbart efter optræden - hvis dette er aftalt jvf. kontrakt. Økonomivognen er opstillet på backstageområdet.

Alle artister/bureauer m.fl. SKAL oplyse CVR.nr. eller navne & cpr.nr. på de enkelte modtagere, før honorar kan overføres/udbetales.

Presse, foto & storskærm

Det kan være svært at danne sig et overblik over, hvor meget og hvilken del af pressen, der stiller op. Storskærmsproduktionen, på de scener der har dette, vil blive optaget på harddisk. Det optagne vil dog ikke blive benyttet det uden forudgående accept fra kunstner/manager. Interviews kan forventes arrangeret - men ligeledes også kun efter aftale med kunstner/manager.
Det forventes, at der vil være en positiv holdning over for ovenstående, idet såvel kunstnerne samt festivalen herved vil blive promoveret.

Presseakkreditering kan foretages HER
 

Foto
Alle fotografer - også fotografer, som er tilknyttet en artist - skal akkrediteres via festivalens presseakkreditering, så der kan udstedes fototilladelse.
Vi vil gerne værne om musikernes og deres crew´s fri rum, hvorfor fotografer ikke akkrediteres til backstage området.


Pressekontakt
JeppeWojcik
Jeppe Wojcik

presse@jellingmusikfestival.dk

 
Storskærm
Ved Store Scene samt på Teltscenen vil der være ophængt storskærm - og produktionen vil blive varetaget af et professionelt firma.
Evt. spørgsmål omkring storskærms-produktionen rettes til Produktions Koordinator.


DVD & små film
Festivalens film/foto/web grupper optager materiale - og producerer - hvert år mindre "stemningsfilm" til brug på festivalens hjemmeside, på Facebook, Instagram mv. Vi håber, at de enkelte optrædende ser velvilligt på disse optagelser. 
Evt. artist interviews vil naturligvis blive aftalt med management/artist.

Hotel, taxa, lufthavn mv.

Festivalen er gerne behjælpelig med booking af overnatning for artisterne hos vores samarbejdspartnere.
For info omkring hoteller, booking af værelser mv., kontakt venligst festivalen på akkreditering@jellingmusikfestival.dk

 
Lufthavn
Billund Lufthavn ligger ca. 20 min. kørsel fra Jelling.
75332844
www.bll.dk

 
Taxa
Vejle Taxa 
70201222

Tog
Jelling har en togstation, hvor der hver time kommer og afgår tog fra Vejle og Herning.

Til top
luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere