(24.)·25.·26.·27. maj 2017

Aktiviteter
Festivalforeningen består af en professionel festivaladministration, som har til opgave at planlægge, gennemføre og udvikle foreningens hovedaktivitet Jelling Musikfestival, som siden 1989 hvert år har været afholdt den sidste weekend i maj.
Festivalforeningen er medlem af Dansk Live, som er festivalernes & spillestedernes brancheforening.
Festivalforeningen indgår i et samarbejde med øvrige kulturinstitutioner og er derfor naturligt bidragende til en række kulturelt værdiskabende aktiviteter og koncerter.

Jelling Musikfestival
Quasar
Dansk Live

Administration
I det daglige forestår administrationen ledelsen og koordineringen af festivalen - de har kontor i Jelling.

Kontakt
Jelling Musikfestival
Møllegade 10
7300 Jelling
Telefon: (+45)75872888
E-mail: info@jellingmusikfestival.dk

Adresse under festivalen
Jelling Musikfestival
Festivalpladsen
Mølvangvej 66B
7300 Jelling

Bestyrelse
Festivalbestyrelsen er festivalens øverste myndighed og skal sikre, at Festivalforeningens værdigrundlag afspejles i festivalen og den øvrige organisation.
Bestyrelsen fastlægger løbende, i samarbejde med festivaladministrationen, en strategiplan for festivalens udvikling.
Bestyrelsen består af:

Jacob Due Hansen (fmd.)
Kirsten Grunnet
Søren Juul
Helge Ramsing
Erik Jeppesen


Økonomi/Uddeling
Festivalforeningen er momsfritaget og deler derfor hele sit evt. overskud ud til almennyttige formål, i henhold til loven om momsfritagelse.
Modtagere af foreningens uddelte midler skal være foreninger eller organisationer mv., som er godkendt af SKAT og som har velgørende eller humanitære formål.

Ved førstegangs ansøgning om disse overskudsmidler, skal vedtægter medsendes og disse bliver herefter sendt til SKAT for godkendelse.
Hvis vedtægterne godkendes, kan man komme i betragtning ved uddelingen, som typisk finder sted 1 gang årligt. Uddelingsrunder annonceres i dagspressen. Uopfordrede ansøgninger indgår i puljen ved førstkommende uddelingsrunde - ansøgningsskema på hjemmesiden SKAL anvendes, du finder det HER.

Gennemsyn og udvælgelse af ansøgninger forestås pt. af følgende 6 personer:
En repræsentant fra Jelling Forenede Sportsklubber Fælles ledelse
En repræsentant fra Jelling Forenede Sportsklubbers Fodboldafdeling
En repræsentant udpeget af Jelling Turist- & Udviklingsråd eller Vejle Byråd
To repræsentanter fra Festivalforeningen
Den daglige leder af Jelling Musikfestival

Vedtægter
Indkaldelse til generalforsamling marts 2017
Referat fra ordinær generalforsamling marts 2017

Instagram sneak peak – #Jelling17

Følg også med på vores instagram profil @jellingmusikfestival

Til top
luk og vis ikke igen Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere